I klimakampen snakkes det gjerne om et «vi». Vi må halvere våre utslipp innen 2030. Vi må i netto null innen 2050. Vi har dårlig tid. Du-et i det grønne skiftet blir derimot ofte tatt for gitt. Men hvem er du egentlig i klimakampen? I hvilken rolle forventes du å engasjere deg, ta ansvar eller endre praksis? Blant de tre rollene som utgjør pilarene i medborgerskapet – velgeren, forbrukeren og arbeideren – er det bare i de to første vi tilbys reelle handlingsalternativer i det grønne skiftet. Det er et demokratisk problem, og kan underminere kampen mot klimaendringene.