Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Tellekanter og tilsettinger

Instituttleder, Universitetet i Oslo

Tellekantsystemet har blitt et symbol på New Public Management i styringen av universitetene. Et ankepunkt er bruken av publikasjonspoeng på individnivå. Artikkelen viser tellekantenes plass i forbindelse med tilsettinger i humanistiske fag ved Universitetet i Oslo. Ved å sammenlikne sakkyndige komitévurderinger og publikasjonspoeng i historie, arkeologi og konservering spør jeg hva som ville skjedd om de sakkyndige ble erstattet med bibliometri. I enkelte tilfeller ville andre søkere fått stillingene. Om resultatet ville vært dårligere, er et annet spørsmål.

The performance-based system for reallocating research funding among Norwegian universities has become a symbol of New Public Management. In particular the use of the Publication Indicator at the individual level has been criticized. This article shows the role of the Indicator in a number of hiring processes in the humanities at the University of Oslo. By comparing expert assessments with publication points in history, archaeology, and conservation, I ask what would have happened if peers were replaced by bibliometrics. In some instances, other applicants would have been hired. Whether the outcome would have been worse is a different question.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon