Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Retten til det digitale skiftet

Førsteamanuensis, Institutt for design, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
Professor, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

Det digitale skiftet utfordrer helt sentrale prinsipper om fellesskap, kollektive rettigheter og sosial bærekraft, samtidig som det også representerer et spennende mulighetsfelt for samfunnsutvikling. I denne artikkelen argumenteres det for at diskusjonen om en digital selvråderett trenger en tydeligere verdimessig forankring og et blikk for hvilke muligheter digitaliseringen gir for å skape et bedre samfunn. Med utgangspunkt i den internasjonale diskusjonen rundt den såkalte retten til byen diskuteres fire mulighetsrom for utvikling av digital selvråderett: betydningen av design, kollektivitet, vitalisme og retten til å forme fremtiden.

The digital shift challenges key principles of community, collective rights and social sustainability, while also representing an exciting field of opportunity for societal development. In this article, we argue that the discussion about digital self-determination needs to be value-based and to focus on the opportunities that digitalisation offers to create a better society. Based on the international discussion about the right to the city, four possibilities for digital self-determination are discussed: the importance of design, collectivity, vitalism, and the right to shape the future.

Keywords: the digital shift, everyday life, design, the right to the city
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon