Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kontroll eller samhandling?

– bakkebyråkratenes autonomi i det digitaliserte NAV
Stipendiat, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet
Seniorforsker, Østlandsforskning/HINN.

Denne artikkelen belyser og diskuterer forholdet mellom digitalisering og autonomi blant ansatte i bakkebyråkratiet. Bakkebyråkratiet refererer til offentlig tjenesteyting som preges av stor grad av publikumskontakt, og hvor ansatte har relativt høy grad av autonomi. Digitalisering antas ofte å føre til mer sentralstyring, men dette trenger ikke å være tilfellet. Vi ser her på hvordan digital teknologi virker inn på bakkebyråkratiet i NAV, og utforsker hvordan mer digitalisert interaksjon med brukere påvirker ansattes autonomi på nye måter.

This paper highlights and discusses how digitalization relates to frontline autonomy in street-level bureaucracy. Street-level bureaucracy refers to public service organizations in which the autonomy of frontline employees is relatively high. Digitalization is often taken to imply a higher degree of centralized control, but this is not necessarily the case. We examine how new digital technology imposes upon the street-level bureaucracy of the Norwegian labour and welfare services (NAV), exploring how more digitalized interactions with users affect frontline employees in new ways.

Key words: Street-level bureaucracy, Screen-level bureaucracy, Labour and welfare services, digitalization, frontline autonomy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon