Mareile Kaufmann er forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo og Peace Research Institute Oslo. Hun har forsket på de sosiale dimensjonene ved digital informasjon og teknologi i over ti år. Blant hennes hovedinteresser er overvåking, målesystemer og datapolitikk. Hennes nåværende prosjekt, «Digital DNA», er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC). Jan Grue er redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift og professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Kaufmann samtaler1 her med Grue om digitalisering og digitaliseringens politikk.