Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Helsedata som gullgruve?

– forventninger til kommersialisering av helsedata i Norge
Vitenskapelig assistent, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Bedre utnyttelse av helsedata er et mål i mange nordiske land. Ifølge Tupasela, Snell og Tarkkala (2020) innebærer «den nordiske dataforestillingen» utnyttelse av helsedata til økonomiske og kommersielle formål. Vi undersøker om dette også er tilfelle i Norge, ved analyse av en utredning for en digital nasjonal plattform for registerdata. Vi finner at forestillingen ikke er like framtredende her. Plattformen handler primært om forskning, men vi identifiserer et spenningsforhold mellom kommersialisering og fellesskapsprinsippet.

Better use of health data is a goal in many Nordic countries. According to Tupasela et al., “the Nordic data imaginary” envisions the increased use of health data for economic and commercial purposes. We investigate this phenomenon in Norway by analyzing a report on establishing a digital national platform for register data. Our analysis of this document shows that the commercialization of health data is not as prominent in Norway. The health analysis platform is primarily about research, but we identify a tension between commercialization and conceptualizing health data as a common good.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon