Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Biologisk mangfold og selvråderett

– hvorfor digitale genetiske data ikke er «den nye oljen»
Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.
Førsteamanuensis, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO.

Offentlige strategiske dokumenter påstår at genetiske data har et stort økonomisk potensial for en fremtidig norsk bioøkonomi. De fremstiller data, og spesielt genetiske data, som en vei ut av oljeøkonomien. Denne artikkelen viser hvordan biologisk mangfold blir omgjort til en dataressurs, og hvordan nye forskningspraksiser og formål om deling av data gjør biodata til noe helt annet enn olje. Vi drøfter hvordan dette representerer mulige utfordringer for politisk styring, spesielt når det kommer til selvråderett.

Public strategic documents point to the great economic potential of genetic data for a future Norwegian bioeconomy. They present data, and especially genetic data, as a way out of the oil economy. This article shows how biodiversity is turned into a data resource, and how new research practices and demands towards data-sharing make biodata something completely different than oil. We discuss how this represents possible challenges for governance, particularly in terms of sovereignty. Towards the end the article points to the need for an inclusive form of data sovereignty that draws on wide public debate.”

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon