Politidrapet på George Floyd i Minneapolis 25. mai i år utløste ikke bare demonstrasjoner i USA og andre vestlige land, men også i det globale sør. Black Lives Matter-protestene har satt søkelyset på politivold og rasisme i vår samtid, men også på rasismens røtter i kolonialismen. Hva har dagens aktivister å lære av tidligere generasjoner antirasister og antikolonialister? Noen lærdommer er å finne i boka Insurgent Empire: Anticolonial Resistance and British Dissent av Cambridge-professor Priyamvada Gopal, som har samlet historier om hvordan datidens aktivister greide å omdanne skepsis til sympati, og bygge solidaritet på tvers av hudfarge og nasjonalitet.