Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra landssvik til «trollterror»

– utviklingen i det norske høyreekstreme trusselbildet fra 1945 til 2019
Postdoktor ved Institutt for statsvitenskap / Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Universitetet i Oslo

Denne artikkelen beskriver utviklingen i det høyreekstreme trusselbildet i Norge fra 1945 til sommeren 2019, da terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum inntraff. Gjennomgangen viser at høyreekstrem vold har manifestert seg i ulike former og med ulik motivasjon, og at dagens trusselbilde er kvalitativt annerledes enn det vi tidligere har erfart. Derfor er det behov for å utforske nye teorier for å forstå dagens utfordringer, nye metoder for å studere aktørene som er involvert, samt vurdere alternative virkemidler for å motvirke truslene.

This article describes the development of extreme-right violence in Norway between 1945 and the summer of 2019, when the terrorist attack against the Al-Noor mosque in Bærum occurred. The review shows that extreme-right violence has manifested itself in different forms and with different motives, and that today’s threats are qualitatively different from previous experiences. Therefore, there is a need to explore new theories to understand today’s challenges and to acquire new methods for studying the actors involved and evaluating the need for alternative means to counter current threats.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon