Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 299-301)
av Hannah Helseth
Essay
Barn, korona og dobbeltdugnaden
– ubehagelige refleksjoner
(side 302-317)
av Kristin Bergtora Sandvik
SammendragEngelsk sammendrag

Covid-19 og tiltakene mot pandemien utgjør en eksistensiell trussel mot levekårene til barn og unge mange steder i verden. Mens dette ikke er tilfelle i Norge, så har denne gruppen drevet en dårlig forstått, lite påaktet og svært underkommunisert form for dobbeltdugnad – med lite medvirkning og liten mulighet til å bli hørt. Med det formål å skrive frem et ubehag over Norges koronahåndtering vis-à-vis sårbare grupper løfter essayet frem spørsmål om barns medborgerskap og rettssikkerhet i den norske rettsstaten. Fokus blir gitt til problematiske spenninger mellom forskning, politikk, rett og moral.

Attempting to produce a degree of discomfort with respect to the Norwegian response to Covid-19 and its impact on vulnerable groups, this essay explores the notion of ‘dobbeldugnad’ carried out by Norwegian children during the Covid-19 outbreak. Arguing that this group has paid a high, perhaps avoidable, and so far unrecognized and underappreciated price, the essay unpacks scientific discourses around children’s infectiousness and the rationale for school closures; the moral economy of how we think about children and Covid-19; and issues related to burden sharing, Constitutional rights and the rule of law.

(side 318-330)
av Espen Stueland
Sammendrag

Litteraturhistorien er full av pest og viruspandemier. Grovt forenklet finnes det to typer pestlitteratur. Den første kategorien består av fiksjoner hvor smittesykdom fungerer som bilde på mekanismer som leder til samfunnets sammenbrudd. Fiksjoner i denne kategorien beskriver pest i overført betydning. Det er en fortelling om pesten som har mange mulige historiske forelegg, men selv fremstiller den ikke pest som et medisinsk fenomen. Bøkene i den andre kategorien gjør derimot det. Fenomenet pest i disse bøkene skal ikke oppfattes figurlig, som en allegori, et symbol eller en metafor, men som en fysisk realitet. En av bøkene som hører til i den siste kategorien, er Daniel Defoes fantastiske A Journal of the Plague Year. Den ble første gang utgitt for 300 år siden, i 1722, og har siden kommet i talløse opplag.

(side 331-343)
av Fredrik Engelstad
Opprørets tolker
– Black Lives Matter og antikolonialismens arv
(side 344-354)
av Yohan Shanmugaratnam
Sammendrag

Politidrapet på George Floyd i Minneapolis 25. mai i år utløste ikke bare demonstrasjoner i USA og andre vestlige land, men også i det globale sør. Black Lives Matter-protestene har satt søkelyset på politivold og rasisme i vår samtid, men også på rasismens røtter i kolonialismen. Hva har dagens aktivister å lære av tidligere generasjoner antirasister og antikolonialister? Noen lærdommer er å finne i boka Insurgent Empire: Anticolonial Resistance and British Dissent av Cambridge-professor Priyamvada Gopal, som har samlet historier om hvordan datidens aktivister greide å omdanne skepsis til sympati, og bygge solidaritet på tvers av hudfarge og nasjonalitet.

Fra landssvik til «trollterror»
– utviklingen i det norske høyreekstreme trusselbildet fra 1945 til 2019
Vitenskapelig publikasjon
(side 355-368)
av Jacob Aasland Ravndal
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen beskriver utviklingen i det høyreekstreme trusselbildet i Norge fra 1945 til sommeren 2019, da terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum inntraff. Gjennomgangen viser at høyreekstrem vold har manifestert seg i ulike former og med ulik motivasjon, og at dagens trusselbilde er kvalitativt annerledes enn det vi tidligere har erfart. Derfor er det behov for å utforske nye teorier for å forstå dagens utfordringer, nye metoder for å studere aktørene som er involvert, samt vurdere alternative virkemidler for å motvirke truslene.

This article describes the development of extreme-right violence in Norway between 1945 and the summer of 2019, when the terrorist attack against the Al-Noor mosque in Bærum occurred. The review shows that extreme-right violence has manifested itself in different forms and with different motives, and that today’s threats are qualitatively different from previous experiences. Therefore, there is a need to explore new theories to understand today’s challenges and to acquire new methods for studying the actors involved and evaluating the need for alternative means to counter current threats.

Debatt
(side 369-376)
av Cato Schiøtz

4-2020, vol 37

www.idunn.no/nnt

Redaksjon

Hannah Helseth (ansv. red.)

Anna Grøndahl Larsen (red. sekr.)

Petter Bae Brandtzæg

Fredrik Engelstad

Cathrine Grøndahl

Inger Skjelsbæk

Jorunn Økland

Tegner

Siri Dokken

Nytt Norsk Tidsskrift er medlem av Norsk Tidsskriftforening, www.tidsskriftforeningen.no.

Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord

ISSN online: 1504-3053

DOI: 10.18261/issn.1504-3053

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon