Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Monstermekanismer

– Fryktinngytende blandinger og rasjonalitetens makt
Postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Monsteret har vært menneskets ytterside i tusenvis av år. Hva står på spill i å definere noe som monstrøst, og hvordan reflekterer dette hva vi er redd for i det menneskelige? Denne artikkelen tar opp hvordan frykten for blanding, særlig mellom mennesker og dyr og mellom/innenfor kjønn, har spilt inn på hvordan vi har oppfattet noe eller noen som monstre fra tidlig moderne tid og inn i samtiden vår. Avslutningsvis ser jeg på hvordan rasjonalitet som privilegert tegn på menneskestatus kan skape en rekke monsterifiserte «andre».

The monster has been the constitutive outside of the human for millennia. What is at stake indefining something as monstrous, and how does that reflect what we fear most in the human? This article looks at how the fear of mixing, especially between humans and animals and between/within sex/gender, has played into our perception of something or someone as a monster from the start of the Common Era and into our current moment. Finally, I consider how rationality as the privileged sign of humanness creates a wealth of monsterised “others”.

Key words: monster, human, gender, disability, animality, rationality
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon