Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 299-302)
av Hannah Helseth
Bærekraft, etikk og profitt
– Statens pensjonsfond utland i møte med den globale økologiske krisen
Vitenskapelig publikasjon
(side 303-315)
av Heidi Rapp Nilsen & Siri Granum Carson
SammendragEngelsk sammendrag

Mens klimaendringene eskalerer, blir bærekraft en stadig viktigere faktor i den brede finansielle forvaltningen til Statens pensjonsfond utland (SPU). Samtidig er anvendelsen av de etiske retningslinjene mindre synlige enn man kunne forvente i en klimakrise – for eksempel er ingen selskaper utelukket på grunnlag av det etiske kriteriet om uakseptabel klimaatferd. I hvilken grad er SPUs forvaltningsregime egnet til å adressere den globale økologiske krisen, og dermed sette en bærekraftig standard for andre investorer?

As climate change is having detrimental effects for an increasing number of living beings, the number of firms being negatively exposed to these changes is also increasing. This makes the broad financial investment profile of the Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG) more important for the sustainability of the portfolio. So far the Ethical Guidelines have had a less visible role, hence the GPFG can still be a guide for other investors, but one occasioned more by sustainability's effect on profit, and less on the basis of ethics.

Holbergsamtalen
Kunsten å leve sammen i en plaget verden
– Paul Gilroy i samtale med Thomas Hylland Eriksen
(side 316-332)
av Nedtegnet og bearbeidet av: Thomas Hylland Eriksen
Essay
Antirasistisk kreativitet
– Om ZombieLars, third culture kids og empatisk antirasisme
(side 333-343)
av Cora Alexa Døving
Sammendrag

Det er i populærkulturen – litteraturen og musikken og tv-seriene – snarere enn i politikken at fremmedfrykt gis et motsvar. Det er her mangfold, på nærmest sømløst vis, blir del av majoritetskulturen. Der politikk sentreres rundt et «for eller mot», gjør kunst det mulig å leve seg inn i noe universelt menneskelig. NRKs tv-serie ZombieLars er et nydelig eksempel. Dette essayet tar deg med til lokalsamfunnet Bekkebakken, der fascismen er i emning samtidig som ZombieLars og de andre fremmede reiser seg. Karakterene i tv-serien, deres halve og hele identiteter, tolkes i lys av perspektiver på rasisme og erfaringer fra de såkalte third culture kids.

Kommentar
(side 344-351)
av Cathrine Holst
Sammendrag

Det ligger mye makt i makten til å utrede. Vi bør bry oss mer om hvem vi gir i oppdrag å utrede offentlig politikk – og hvordan utrederne leverer. For å kunne si om norsk utredningsvesen holder mål eller ikke, må vi ha en idé om hva en «god» utredning er. Denne kommentaren drøfter ulike vurderingskriterier. Én konklusjon er at viktige kriterier, som at gode utredninger skal være «kunnskapsbaserte» eller «partssammensatte», gir stort rom for fortolkning. En annen konklusjon er at ulike vesentlige kriterier kan dra i ulik lei. En god utredning skal være tro mot mandatet og strekke det ved behov; være nyskapende og appellere til etablerte interesser; sikre innsyn og gi utrederne ro til å utrede; ha en demokratisk forankring og bygge på råd fra ekspertene som kjenner saksfeltet best.

(side 352-364)
av Gro Lauvland
SammendragEngelsk sammendrag

FNs bærekraftmål nummer 11.4 er som følger: «Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige». I dag ser det likevel ut til at bygningsindustrien har mistet stedets betydning av syne; forståelsen for stedets konkrete og sansbare kvaliteter har langt på vei gått tapt. Hvordan er det mulig å bøte på den tapte stedsforståelsen i utdanningen av arkitekter, og i samfunnet generelt? 

UN sustainability goal number 11.4 is as follows: "Strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage." This is also central in the work of the NGO Habitat Norway. Today the global construction industry seems to have lost sight of the importance of place - of the concrete, qualitative and sensational characteristics. What does this mean for the education of architects, and for architectural output?

4-2019, vol 36

www.idunn.no/nnt

Redaksjon

Hannah Helseth (ansv. red.)

Anna Grøndahl Larsen (red. sekr.)

Petter Bae Brandtzæg

Fredrik Engelstad

Cathrine Grøndahl

Inger Skjelsbæk

Jorunn Økland

Tegner

Siri Dokken

Nytt Norsk Tidsskrift er medlem av Norsk Tidsskriftforening, www.tidsskriftforeningen.no.

Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord

ISSN online: 1504-3053

DOI: 10.18261/issn.1504-3053

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon