Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hva visste Quisling om jødeutryddelsene?

Historiker og forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og UiT Norges arktiske universitet

Artikkelen viser ny dokumentasjon på at Vidkun Quisling var godt orientert om jødeutryddelsene før deportasjonene fra Norge. Funnet av Nasjonal Samlings (NS) klipparkiv (emneord «Jødeproblemet»), opprettet for NS’ fører, viser for første gang med sikkerhet hvilken informasjon som tilfløt Quisling. Svenske presseklipp ga ham troverdig informasjon: blant annet om massakrer på jøder i Ukraina alt i juli 1941; i oktober 1942 om at 700 000 kunne være drept, i januar 1943 om anslag på to millioner drepte. Sommeren 1943 ble bruk av giftgass nevnt. Flere artikler slo fast at nazistenes mål var å utrydde alle jøder. Funnet er betydningsfullt, først og fremst fordi det dokumenterer Quislings, og sannsynligvis hele NS-regjeringens, kjennskap til jødeutryddelsen, og understreker dermed alvoret i Quislings ansvar.

The article shows that before the deportations of Jews from Norway, Vidkun Quisling was well informed of the mass killings. The discovery of the Nasjonal Samling party (NS) archive of press clippings ('The Jewish Problem'), created for the NS leader, demonstrates the information that reached him. Swedish press clippings gave him credible information about massacres of Jews in Ukraine as early as July 1941; in October 1942 he was informed that 700,000 might have been killed; and in January 1943, clippings suggested two million. In the summer of 1943, the use of poison gas was mentioned. Several articles stated that the Nazis' goal was to exterminate all Jews. This is important documentation of Quisling's and likely all of the NS government's knowledge of and responsibility for the extermination of the Jews.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon