Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Gutter er gutter

Professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda

Gjennom de siste tiårene er det funnet klare sammenhenger mellom barns skoleprestasjoner og foreldrenes utdanningsbakgrunn som har ført til dels til omfattende debatter, men særlig de siste årene har fokuset vært rettet mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Gutter gjør det systematisk dårligere enn jentene i alle fag bortsett fra kroppsøving. I denne artikkelen adresseres hvilken betydning gutters biologiske predisposisjoner har for deres skoleprestasjoner sett i sammenheng med sosiale forklaringsmodeller.

Over the last few decades, clear relationships have been found between children’s school achievements and their parents’ educational background, which has led in part to extensive debate. In recent years in particular, the focus has been on gender differences in school performance. Boys perform more weakly than the girls in all subjects except for physical education. This article addresses the significance of boys’ biological predispositions for boys' school performances in the context of social explanatory models.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon