Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 97-99)
av Hannah Helseth
Vitenskapelig publikasjon
(side 100-114)
av Brynjar Lia
SammendragEngelsk sammendrag

Den ekstreme islamistorganisasjonen «Den islamske staten» som ble etablert under den syriske borgerkrigen, tiltrakk seg et stort antall sympatisører og frivillige fra hele verden, også kvinner. Fra Europa reiste anslagsvis 1000 kvinner til Syria og Irak for å slutte seg til «Kalifatet» som gruppen etablerte i 2014, noe som representerte en kvinnelig «utvandring til jihad» uten historisk sidestykke. Denne artikkelen forsøker å svare på hvorfor såpass mange europeiske kvinner reiste og hva deres rolle var i «Den islamske staten».

The Islamic State, an extremist Islamist organization established during the Syrian civil war, attracted a large number of sympathizers and volunteers, including women, from around the world. An estimated 1,000 female volunteers from Europe left for Syria or Iraq and became part of «the Caliphate», established by the group in mid-2014, representing an historically unprecedented female «emigration to jihad». This article seeks to explain why so many European women traveled to «the Caliphate» and what roles they assumed or were given in the Islamic State

Vitenskapelig publikasjon
(side 115-132)
av Rune Johan Krumsvik
SammendragEngelsk sammendrag

Gjennom de siste tiårene er det funnet klare sammenhenger mellom barns skoleprestasjoner og foreldrenes utdanningsbakgrunn som har ført til dels til omfattende debatter, men særlig de siste årene har fokuset vært rettet mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Gutter gjør det systematisk dårligere enn jentene i alle fag bortsett fra kroppsøving. I denne artikkelen adresseres hvilken betydning gutters biologiske predisposisjoner har for deres skoleprestasjoner sett i sammenheng med sosiale forklaringsmodeller.

Over the last few decades, clear relationships have been found between children’s school achievements and their parents’ educational background, which has led in part to extensive debate. In recent years in particular, the focus has been on gender differences in school performance. Boys perform more weakly than the girls in all subjects except for physical education. This article addresses the significance of boys’ biological predispositions for boys' school performances in the context of social explanatory models.

Essay
(side 133-147)
av Torberg Foss
SammendragEngelsk sammendrag

Med sitt essay om Iliaden viser Simone Weil hvordan en over 2000 år gammel klassisk tekst kan åpne våre øyne for krigens ødeleggelser. Hun vektlegger verkets poetiske form for å få fram hvor knyttet vi er til alt som kan gå tapt i krig. Langdiktet forblir i Simone Weils øyne enestående, fordi det har en spesiell oppmerksomhet for menneskelig ulykke. I tråd med hennes lesning kan man ane glimt av lys eller endatil nåde midt i voldsomme krigsscener.

In her essay on the Iliad, Simone Weil brings to our attention how a classical work over 2000 years old can open our eyes to the destructiveness of war. She emphasizes the poetic form of the work to bring forth how strongly we are attached to all that might be lost through war. The epos, according to Weil, stands out in virtue of its special attention to human misery. Following her analysis, one may fathom glimpses of light, or even grace, amid violent war scenes.

Bokessay
(side 148-160)
av Simen Ekern
Sammendrag

Det liberale demokratiet er under press. Er det elitens feil? Er det folk flest som har skylda? Skal man skylde på ansvarsløse demagoger? Er det egentlig så farlig om samfunnsmodellen mange har tatt for gitt, forsvinner? Dette essayet tar for seg fire bokutgivelser som stiller diagnoser om årsakene til demokratiets krise og beskriver mulige veier framover.

Bokanmeldelse
(side 161-168)
av Petter Bae Brandtzæg
Sammendrag

Internettguru Jaron Lanier føyer seg inn i rekken av et økende antall kritiske stemmer mot sosiale medier i sin nye bok «Ti argumenter for å slette sosiale medier NÅ». Sosiale medier har gått fra å være en sosial og demokratisk plattform til å bli et kynisk kjøpesenter hvor menneskelig atferd manipuleres. Vi er blitt labrotter i et sosialt eksperiment. Sosial medier har en forretningsmodell som utnytter oss og endrer atferden vår. Det et eneste vi bør gjøre, for å redde oss selv, er å slette sosiale medier, ifølge Lanier.

2-2019, vol 36

www.idunn.no/nnt

Redaksjon

Hannah Helseth (ansv. red.)

Anna Grøndahl Larsen (red. sekr.)

Petter Bae Brandtzæg

Fredrik Engelstad

Cathrine Grøndahl

Inger Skjelsbæk

Jorunn Økland

Tegner

Siri Dokken

Nytt Norsk Tidsskrift er medlem av Norsk Tidsskriftforening, www.tidsskriftforeningen.no.

Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord

ISSN online: 1504-3053

DOI: 10.18261/issn.1504-3053

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon