Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Money Talks – også i norsk politikk


Postdoktor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.

I debatten om økonomisk ulikhet fremheves det ofte at ulikhet er et problem fordi de som er rike kan oppnå mer makt og innflytelse som resultat av sine økonomiske ressurser. Det er imidlertid ofte uklart hvordan denne makten kan utøves. Artikkelen viser at ekstremt rike mennesker kan oppnå innflytelse ved å gi penger til politiske partier og finansiere tenketanker, gjennom eierskap av mediebedrifter, gjennom lobbyvirksomhet eller ved å true med å trekke sine investeringer om de ikke får de rammebetingelsene de ønsker. Jeg viser at rike mennesker som Trond Mohn og Stein Erik Hagen benytter seg av noen av disse mulighetene og derfor har større innflytelse enn andre norske borgere. Jeg argumenterer for at dette er et demokratisk problem fordi det bryter med et grunnleggende ideal om at alle borgere skal ha like muligheter for politisk innflytelse.

In the debate on economic inequality, it is often claimed that extensive inequality is a problem because the rich can obtain power and influence due to their economic resources. The means by which power and influence can be obtained is often left unexplained. The article shows how the extremely rich can achieve influence by donating to political parties, finance think tanks, through ownership of the media, by lobbying, or by threats to withdraw investments. In the Norwegian context, rich people such as Trond Mohn and Stein Erik Hagen exploit some of these opportunities. As a consequence, they have more power and influence relative to other citizens. I argue that this is a democratic problem because it conflicts with the democratic ideal that holds that all citizens should have equal opportunities for political influence.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon