Internasjonalisering kan bli medisin for å heve kvaliteten i norsk forskning og formidling, men for å lykkes må vi omfavne mangfold.