Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Oppseding til medborgarskap

– mellom globalisering og elevens livsverd

Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Både Ludvigsenutvalet og den påfylgjande Melding til Stortinget 28 (2015–2016) om ny læreplan for grunnskulen (NOU 2015:8; Kunnskapsdepartementet 2016) legg vekt på korleis oppsedinga til demokrati og medborgarskap kan styrkjast. På den bakgrunn pågår det eit arbeid for å utarbeida ny læreplan, og det har resultert i ein ny overordna del av læreplanen der demokratisk medborgarskap som gjennomgåande tema vert skissert. Denne artikkelen drøftar om denne utlegginga av demokratisk oppseding representerer ei fornying. Kva for deltakingsformer og -arenaer skal elevane bli gjort kjende med? I kva grad har nyare idear om medborgaroppseding for ei global verd eller om medborgaroppseding med utgangspunkt i elevens verd påverka oppseding til demokrati i den nye læreplanen?

A recent expert commission (NOU 2015:8) and a governmental white paper (Kunnskapsdepartementet 2016) discuss how citizenship education can be strengthened. The ambitions of these policy documents are in the process of being elaborated in new curricular texts, including the general curriculum that all subject curricula must subsequently build in. This general curriculum was finalized in 2017. Does the plan represent a change in Norwegian citizenship education? What participatory arrangements and institutions should students be introduced to? Will new ideas of political globalization or participation in the students’ life world appear? This paper discusses citizenship education as envisioned in the new general curriculum for Norwegian compulsory schooling in relation to these questions.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon