Hvilken rolle bør ekspertene spille i politikkutformingen? Hva om ekspertene er uenige? Hvordan bør politiske beslutninger fattes? Skal vanlige borgere ha en legitim rolle i etableringen av kunnskapsgrunnlaget? Dette var noen av spørsmålene som ble berørt under samtalen Cass Sunstein hadde med Cathrine Holst og Anine Kierulf i forbindelse med at han ble tildelt Holbergprisen for 2018. Sunstein har fått prisen for arbeid innen «statsrett og demokratiteori, rettsvitenskap, adferdsøkonomi og offentlig politikk, forvaltningsrett og risikoregulering».1 Han er kanskje særlig kjent for å ha utviklet begrepet «nudge» (på norsk: puff eller dult). Det betyr å påvirke folks adferd i velferdsmaksimerende retning gjennom enkle og billige tiltak uten å frarøve dem friheten til å velge. Eksempler på slik ‘puff’ er å lime klistremerker i urinalene for å begrense søl på toalettene, eller bruke mindre tallerkener på buffetbordet for å redusere matsvinn. Han arbeidet for Barack Obamas regjering i perioden 2009–20172 med en rekke ulike spørsmål – fra luftforurensing, klimaendringer og borgerrettigheter til åpenhet i offentlig forvaltning og fattigdomsbekjempelse. I samtalen trakk han veksler på egen forskning og erfaringer fra arbeidet i Det hvite hus, og her følger noen høydepunkt fra samtalen.