Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Familiepolitikkens kjønnsforståelser

– to spor og fire tiår

Professor i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Den nye familiepolitiske kursen som ble staket ut i Norge på 1970-tallet, var et oppbrudd fra industrialismens mannlige forsørgermodell. Verdier og holdninger knyttet til kjønn og familie ble satt i spill og førte til langvarige partipolitiske rivninger om gammel og ny forsørger- og omsorgsmodell. I dag er seiglivede politiske motsetninger mellom venstre- og sentrum/høyre-siden i ferd med å stilne. Det familistiske sporet er svekket, og familiepolitikken konvergerer mot likestillingsmodellen.

Family policy reforms in Norway in the 1970s set a new course – away from the male breadwinner model. Values and attitudes associated with family and gender were destabilised and led to protracted party political rivalry over old and new provider and care models. Today, tenacious left/center-right splits have been placated. The familist policy path has been weakened and family policies are converging towards the dual-earner/dual-carer model.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon