Hvor ble det av naturens egenverdi, spør Marit Ruge Bjærke i forrige utgave av Nytt Norsk Tidsskrift. I sin grundige og interessante artikkel påviser hun at begrepet er i ferd med å forsvinne fra offentlige dokumenter om norsk naturforvaltning. Spørsmålet er viktig, for begrepsbruk i naturvernet er mer enn filosofiske spissfindigheter. Selv har jeg kommet til at «naturens egenverdi» er dårlig egnet som argument i politiske dokumenter om naturforvaltning.