EUs personvernforordning, som trer i kraft 25. mai 2018, stiller strenge krav til  behandling av personopplysninger. Det kan by på særlige utfordringer for historisk, kvalitativ og kritisk forskning. Samtidig finnes det et nytt unntak fra forordningen for «akademiske ytringer», men det er uklart hva det betyr og hvordan det skal tolkes i Norge og i andre land. Vi mener det er behov for en bredere og mer balansert drøfting av personvern og privatlivets fred veid opp mot ytringsfrihet og akademisk frihet. Det er nødvendig for å sikre retten til akademiske ytringer i en ny norsk personopplysningslov.