Da Rosalind Franklin døde, 38 år gammel, hadde hun oppnådd mye mer enn den gjennomsnittlige vitenskapsmann – eller -kvinne. Hun spilte blant annet en viktig rolle i oppdagelsen av DNAets struktur, men uten å få den anerkjennelsen hun fortjente. I ettertid har Franklin ofte blitt fremstilt som en tragisk figur, men ser man nærmere på historien hennes, trer en komplisert og inspirerende person frem fra skyggene.