Universitetenes formidlingsevne har vært mye debattert det siste året. Vi ønsker å bidra til en bredere debatt om hvordan vi best kan utvikle formidlingspolitikken vår, og hvordan vi kan få et best mulig samspill med samfunnet.