I diskusjonen om velgrunna og ugrunna akademisering av korte profesjonsutdanningar, bør vi ta utgangspunkt i etablerte kriterium for akademisk verksemd og særdrag ved profesjonsfaga sin kunnskapsbase.