8. juni mottok den britiske filosofen Onora O’Neill Holbergprisen i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen. Prisen tildeles for fremragende forskning innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. 9. juni deltok hun i Holbergsamtalen på Litteraturhuset i Oslo sammen med den norske filosofen Camilla Serck-Hansen.