Donald Trumps lemfeldige omgang med fakta og sannhet har utfordret etablerte normer for saklig diskusjon. Skal man forstå Trump, må man imidlertid forstå hans utspill som symptomer på en tendens i USAs offentlighet hvor effektiv presentasjon av et hovedbudskap er viktigere enn sannferdighet. I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvorfor sannheten har tapt terreng i det offentlige ordskiftet i USA, og på hvilke former for løgnaktighet som står til disposisjon for den som ønsker å drive igjennom et politisk budskap.