Når beslutninger tatt i Oslo skal oversettes til handling lokalt, kan det fort gå galt. Har norske kommuner, etater og departementer noe å lære av evalueringen av den humanitære innsatsen i Afghanistan?