Under rektorvalgkampen på UiO rotet ledelsen og rektorkandidatene seg bort i en begrepsdebatt i stedet for å snakke om UiOs planer for forskningsformidling.