Kunstig intelligens har fått en vårløsning. På få år har feltet gjort store fremskritt innen språk, bildeanalyse og førerløse biler, noe som for kort tid siden virket utenkelig. Hvilken betydning kan dette få for norsk politikk?