Ottar Brox la i fjor fram en hypotese om at det var selvbergingsbruket, og en påstått økning i antallet av dem, som førte til at Norge etter krigen ble et rikt land med jevnere inntektsfordeling. Vi mener hypotesen er gal, både som en beskrivelse av den reelle utviklingen og som en forklaring av den.