Dagens forskningspolitikk er ikke tilpasset humanioras særegne utfordringer. Hvis myndighetene ønsker å opprettholde humanioras samfunnsoppdrag, må rammevilkårene også håndtere disse utfordringene.