Ståle Wig og Henrik H. Svensen, henholdsvis doktorgradsstudent og forsker ved Universitetet i Oslo (UIO), reiser i forrige nummer av Nytt Norsk Tidsskrift (3/2016) en debatt om hvordan forskningsformidling fra norske universiteter bør bedrives. Det er bra at de tar tak i denne viktige problemstillingen, men deres analyse krever nyansering. Maktkampen utspilles på helt andre nivåer enn den Wig og Svensen er opptatt av.