Hva vil vi med forskningskommunikasjon? Ståle Wig og Henrik H. Svensen stiller i Nytt Norsk Tidsskrift 3/2016 og Morgenbladet 9. september kritiske spørsmål til hvordan formidling vektes og belønnes innenfor akademia. Men er det virkelig nødvendig å belønne forskere for at de skal ta seg tid til å formidle?