Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

En særnorsk vei til velstand?

ottar.brox@gmail.com

Professor emeritus, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus

I slående kontrast til en del andre land – særlig Storbritannia, der industrialiseringa forutsatte urbanisering av bygdeproletariatet – steg tallet på norske småbruk like sterkt som industrisysselsettinga i perioden 1814 til 1960. Det innebar at den førindustrielle subsistensøkonomien ikke ble rasert, men vedlikeholdt og utviklet slik at nye verdier skapt i industri, moderne service og handel, kom i tillegg til verdiskapinga i «det gamle samfunn». Hva var det med Norge som gjorde det mulig å ta denne særegne veien til modernitet og velstand?

This article attempts to explain the rapid growth in the number of subsistence farms in Norway between 1814 and 1960 – even during intensive industrial growth. Unlike some other countries – especially Great Britain – where industrial growth presupposed urbanisation of the rural proletariat, the number of Norwegian smallholdings increased at the same rate as industrial employment. This implies that the pre-industrial subsistence economy was not neglected and destroyed, but rather maintained and improved – which implies that the values created in manufacturing and other modern economic industries were added to the maintained preindustrial creation of values.

Keywords: industrialisation, urbanisation, subsistence economy, creation of values
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon