Da Universitetet i Bergen høsten 2013 fornyet sin sponsoravtale med Statoil, dannet studenter og forskere en allianse for et fossilfritt universitet og dro i gang en nasjonal debatt om forskningsetikk. Når universitetene ikke tar sin egen forskning og kunnskap på alvor, blir det opp til studenter og forskere å kreve endring.