Humanioras krise er for en stor del skapt av humanistene selv. En viktig årsak til krisen er at humanistene ved de humanistiske fakultetene helt siden 1970-tallet ikke har brydd seg om den dannelsesoppgaven som skolen forvalter. I denne artikkelen argumenteres det for at de humanistiske studiene bør integreres mer og tydeligere i lærer- og lektorutdanningene ved universitetene.