Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Landssvikoppgjeret og kyrkjetukt mot Nasjonal Samling

em@nla.no

Dr.philos. Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen, Bergen.

Kyrkja spela ei viktig rolle i den sivile motstandskampen under krigen, og det var naturleg at ho også hadde ei meining om rettsoppgjeret etterpå. Korleis såg kyrkja på sine eigne svikarar? Under krigen nekta biskopane for at NS-medlemer blei støytte ut av gudstenesteforsamlingane. Men i rettsoppgjeret vart det gitt ei prinsipiell grunngjeving for at nettopp det måtte skje. I det følgjande prøver eg å kasta lys over denne påfallande inkonsistensen i kyrkjeleiinga si haldning.

During World War II members of the National Socialist Party (NS) complained that they were shunned by their respective congregations. The Norwegian Nazi government consequently challenged the bishops to prevent this, followed by threats about what would happen if the instructions were not followed through. The bishops claimed that they had not heard of such harassment, and assured that there was open access to the Church. Despite this, the NS-network, “Christian Union” (Kristen Samling) was established.

Towards the end of the war, and in the judicial process after the war, the Church leaders  argued that according to Christian ethics and teaching it was right to ostracize the NS-members. The basis for this view was that the NS were traitors and represented a threat to the Norwegian people. Consequently, it was right to ostracise NS-members from the Church. However, if this was the case, why was this not explicitly expressed during the war when the Norwegian Nazi government were ruling Norway? This question still remains partly unanswered.

Keywords: Ostracism, The norwegian church, occupation, christian ethics

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon