Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Er ikke blodet mitt bra nok?» - Om etniske konstruksjoner og identitetsforvaltning i Sápmi

ivar.bjorklund@uit.no

Professor ved Tromsø Museum, UiT Norges arktiske universitet

Det etniske landskapet i Nord-Norge har endret seg mye siden 1960-tallets samfunnsforskning i landsdelen. Mens en samisk identitet den gang fremsto som imperativ og et sosialt stigma, er en samisk tilhørighet i dag i byene og langs kysten i ferd med å bli en del av et større privat identitetsknippe og som bare realiseres i bestemte sammenhenger. Utviklingen reiser spørsmålet om konstruktivisme og essensialisme i utformingen av etniske identiteter. Sametingets manntallsregler bygger på det første, mens juridiske og administrative tiltak forutsetter det siste. I dette skjæringspunktet har det bygd seg opp en debatt rundt den samiske tilstedeværelsen både i Norge og i Finland – er den en politisk konstruksjon eller en etnisk og historisk realitet?

The ethnic landscape in Northern Norway has changed profoundly since social anthropological research was conducted in the 1960s. While Sámi identity at the time appeared to be imperative and a social stigma, today such an identity in the cities and along the coast has become a part of a more varied identity bundle that is only realized in certain contexts. This development raises the issue of how the theories constructivism and essentialism shape ethnic identities. The census of the Sámi Parliament may be related to the former theory, while legal and administrative undertakings may presuppose the latter. Along this interface, a debate has materialised around the very nature of Sámi existence both in Norway and Finland – is it a political construction or an ethnic and historic reality?

Key words: Ethnicity, sámi identity, constructivism, essentialism

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon