Menneskets påvirkning på jorden er blitt så altomfattende at vi har beveget oss inn i en ny geologisk epoke, kalt antropocen. Epoken har vekket stor interesse, men også heftige debatter. Her presenterer vi noen av de sentrale aktørene, ideene og implikasjonene.