Harvard-professor Cass Sunstein er en av USAs mest innflytelsesrike jurister. I sitt omfattende forfatterskap – han publiserte tre bøker bare i 2014 – har han vært særlig opptatt av hvordan politiske beslutninger og reguleringer kan påvirke valgene våre. I sin kanskje mest berømte bok, Nudge (skrevet sammen med økonomen Richard Thaler), argumenterer han for at myndighetene bør legge til rette for gode valg ved å dulte oss i riktig retning. I denne boken, som i resten av forfatterskapet, trekker Sunstein veksler på adferdsøkonomi og kognitiv psykologi for å peke på hvordan regulering kan motvirke vår tendens til å ta valg som ikke er i vår interesse. Mellom 2009 og 2012 ledet han det han selv kaller «the cockpit of the regulative state», Det hvite hus’ Office of Information and Regulatory Affairs.