Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 207-209)
av Cathrine Holst
(side 210-223)
av Tor Egil Førland
SammendragEngelsk sammendrag

Mens norske historikere og jurister feirer grunnlovsjubileet, slåss historikere og jurister i Danmark med nebb og klør om ytringsfriheten og viljen til å hevde nasjonal suverenitet overfor stormaktene. Fjær og injurier fyker. I historikerlauget strides det om forståelsen av den kalde krigen i Danmark. I pressen strides det om hvem som skal svertes og renvaskes: de den antikommunistiske historieprofessor emeritus Bent Jensen forfølger, eller forfølgeren selv. I rettssalene strides det om hvilke injurier som er tillatt. Hittil foreligger to motstridende og omdiskuterte injuriedommer, og ett minst like heftig debattert tobindsverk. Fortsettelse følger i Højesteret.

The Cold War, Historians, and Free Speech

A heated debate over cold war history rages in Denmark. Historiographically the moot point is whether persons trying to defuse cold war tension, such as the proponents of a Nordic nuclear free zone and opponents of NATO's dual track policy in the 1980s, were-consciously or not-acting for Moscow. Philosophical questions are whether historians need to consider who was right or wrong, and what effect such considerations will have on their research: specifically, whether the left-leanings of historians have made them downplay the extent to which center and left politicians were willing to adhere to Soviet demands. In the realm of research policy the issue is whether this justified the Liberal-Conservative government's establishment of the Center for Cold War Research in 2007. When head of the Center, pugnacious anticommunist historian Bent Jensen, claimed the intelligence service had considered leftist foreign policy journalist Jørgen Dragsdahl a KGB agent of influence, Dragsdahl sued for libel. Jensen was convicted in the lower court but aquitted by the appeals court-partly on the ground that as historian he had a duty to disseminate his findings even though he could not prove the truth value of the claims. A Supreme Court decision is pending.

(side 225-237)
av Tom Ginsburg
SammendragEngelsk sammendrag

Idet Norge nå feirer 200-årsjubileet for sin grunnlov, er det verdt å tenke tilbake på hvor skjørt prosjektet må ha virket for de som var samlet på Eidsvoll i mai 1814. Disse representantene, som representerte distrikter fra hele landet, kunne neppe ha forestilt seg at vi skulle komme til å sitte her 200 år senere og feire deres arbeid. Omstendighetene var alvorlige: tiden var knapp, landet hadde blitt lovet til Sverige som en belønning for dets rolle i å bekjempe Napoleon, og de svenske troppene var i ferd med å returnere fra den oppgaven. De norske styrkene ville ha vært underlegne i en direkte kamp, og den danske prins Christian Frederik manglet militær erfaring. Kun få måneder etter at den ble vedtatt møtte Grunnloven det som må ha fremstått som en alvorlig trussel, avverget utelukkende av unionen med Sverige inngått i november 1814.

The Virtues of Evolution in an Age of Revolution: Norway's Enduring Constitution in Comparative Perspective

As Norway celebrates the bicentennial of its Constitution, it is worth thinking back at how fragile the project must have seemed to those gathered at Eidsvoll in May of 1814. Those representatives, representing parishes from all over the country, could surely not have imagined that we would be sitting here 200 years later celebrating their work. The circumstances were dire: time was short, the country had been promised to Sweden as a reward for its role in defeating Napoleon, and the Swedish troops were in the process of returning from that task. The Norwegian troops would have been outmatched in a direct fight, and the Danish prince Christian Frederik lacked military experience. Just a few months after adoption, the Constitution faced what must have seemed a dire threat, staved off only by virtue of the November 1814 union with Sweden.Yet somehow the project has worked. This article provides an account.

(side 238-253)
av Kalle Moene
SammendragEngelsk sammendrag

Da det anti-autoritære studentopprøret nådde seminarrommene på 1970-tallet, haglet kritikken mot økonomisk teori og metode. Angrepene var harde og tonen uforsonlig. Kritikken kom ikke bare utenfra. Den kom også fra enkelte etablerte økonomer og fra mange økonomistudenter. Bråket var selvsagt ikke særnorsk. Tvert om, unge kritikere var aktive på universiteter over hele verden: «Økonomer forsvarer ulikhet, fremmedgjøring, miljøødeleggelser, imperialisme, rasisme og kvinneundertrykking», sa en møtedeltaker på det prestisjetunge American Economic Associations årlige møte i 1969, og trakk pusten. Kritikerne overdrev selvsagt, men hadde de ikke også et poeng?

Nice voice, wrong tune

Vietnam, Biafra, and Chile --- radical students in the 1970s faced a world with napalm, famines and military coups, and an economics profession that had fallen asleep in a general equilibrium of harmony and peace. While millions starved, nobody went hungry to bed --- in mainstream economics. No wonder that the students complained. Economics had little descriptive realism, used wrong methods, and was not concerned with the most pressing questions. Today there is a similar unrest, but the new critics tend overlook how much economics has changed. Not all, but much, is better. The old critics protested against bombastic individualism; today economics take peoples' social attitudes seriously. They pointed at economics as an ahistorical discipline; today institutions and history play a more important role in some (but not all) approaches. They hammered on the assumed harmony in economic models; today bargaining, conflicts, and violence are growth industries in economics. They attacked the foundation of the discipline; today economics incorporates social and psychological aspects. In short, it has become mainstream to be off-mainstream. Yet, it is shocking to observe how little the critics of the 1970s themselves have contributed to the new directions.

Symposium
(side 267-269)
av Cathrine Holst
(side 270-274)
av Fredrik Sejersted
30 år
(side 297-307)
av Øyvind Østerud
(side 309-313)
av Astri Suhrke & Eyolf Jul-Larsen
(side 314-318)
av Tore Linné Eriksen
(side 338-342)
av Morten Kinander
(side 343-346)
av Silje Aambø Langvatn
(side 359-362)
av Hege Skjeie
(side 363-366)
av Nils August Andresen
(side 367-382)
av Ole Berg & Charlotte Haug
(side 383-386)
av Eli Feiring
(side 387-390)
av Aina Schiøtz
Debatt
(side 391-394)
av John Erik Fossum
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon