Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten

j.e.klausen@stv.uio.no

Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning

helge.rena@gmail.com

PhD-stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

marte.winsvold@nibr.no

Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning

  • Side: 113-123
  • Publisert på Idunn: 2014-05-30
  • Publisert: 2014-05-30

Ideen om ny kommunestruktur har fått en renessanse det siste året, og samtidig har debatten rundt hvorfor og hvordan det nye kommunekartet skal tegnes gjennomgått et tema- og et taktskifte. Tematisk sett er det mindre fokus på selvstyreverdier som autonomi og nærhet, og mer på kommunen som tjenesteprodusent. Det legges vekt på at kommunene må kunne tilby gode og likeverdige velferdstjenester. Samfunn er preget av stadig økende krav til spesialisering, og da krever slik tjenesteproduksjon muskler – eller med andre ord: størrelse. Taktmessig har det i løpet av året som har gått blitt flere som aksepterer å slå sammen kommuner med tvang. Men her er enigheten mellom de politiske partiene mindre. Spørsmålet om kommuneinndelingen blir sett i sammenheng med kommunesektorens utvikling. Hvilken rolle skal kommunene ha i velferdsstaten i fremtiden? Hvordan bør kommunesektoren organiseres for å kunne håndtere velferdsstatlige reformer og krevende brukere av offentlige tjenester?

Fewer, bigger and more robust municipalities? Driving forces and counter-forces in the municipal structure debate

The idea of reforming the municipal structure has experienced a renaissance over the past year . Correspondingly, the debate about why and how the new municipal map should be drawn has taken new directions. Thematically speaking, it is less focus on values such as autonomy, and more focus on the municipality as a service producer. It is emphasized that municipalities must provide good and equal welfare services. Communities are characterized by ever increasing demands for specialization, which creates a demand for more powerful service production - or in other words: size. In the course of the past year there has been an increasing number accepting the idea of merging municipalities by force. In this question the consensus between the political parties is less. The question of municipal borders must be seen in the context of the development of the municipal sector. What role should local authorities have in welfare state in the future? How should local government be organized in order to deal with welfare state reforms and demanding users of public services?

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon