Professor Jeremy Waldron (f. 1953, Invercargill, New Zealand) er en fremstående rettsfilosof og politisk filosof; for tiden University Professor ved New York University, School of Law (siden 2006) og Chichele Professor of Social and Political Theory ved All Souls College, Oxford (siden 2010). Hans vitenskapelige produksjon er variert og omfattende, og dekker blant annet spørsmål knyttet til eiendomsrett, torturlovgivning, rettslig overprøving, John Lockes politiske tenkning, rettigheters natur og konstitusjonalisme.

Tidligere i år var Waldron i Oslo i forbindelse med et arrangement i regi av New York Review of Books og Fritt Ord, hvor han deltok i en diskusjon om regulering av hatspråk. På oppdrag fra Nytt Norsk Tidsskrift benyttet jeg anledningen til å ha et møte med Waldron, hvor vi snakket om hatspråk, men også om andre temaer fra hans brede forfatterskap.