I serien Fremragende? legges større forskningssatsninger under lupen. Kommentatorenes oppdrag er å vurdere de faglige bidragene sett i lys av målet for satsningen, samt å drøfte forskningspolitiske spørsmål som måtte reise seg.

I dette nummeret skriver tidligere professor i middelalderhistorie Arnved Nedkvitne om Senter for middelalderstudier (CMS) ved Universitetet i Bergen (UiB), et Senter for fremragende forskning (SFF) etablert i 2003. Nedkvitne tar for seg den konkrete virksomheten ved senteret, men diskuterer også Norges forskningsråds SFF-satsning mer allment.

CMS har valgt å unndra offentlighet den ti år gamle prosjektbeskrivelsen som ligger til grunn for senterets virksomhet, etter sigende av konkurransehensyn. Dette har naturlig nok vanskeliggjort oppdraget for Nedkvitne. Nytt Norsk Tidsskrift innklaget saken, men både UiB og departementet gav CMS medhold. Andre SFF-er har sine prosjektbeskrivelser lett tilgjengelig på nett. Hvilke særlige konkurranseforhold som gjelder innenfor middelalderforskning, kan man bare spekulere i.