Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 122-124)
av Cathrine Holst
(side 125-136)
av Steinar Stjernø
SammendragEngelsk sammendrag

Silvio Berlusconi var statsminister i til sammen ti år – lenger enn alle sine forgjengere i moderne tid. I disse årene reiste påtalemyndighetene tiltale mot ham i en rekke saker, og det førte til en skarp konflikt mellom hans regjering og parlamentsflertallet på den ene siden og rettssystemet på den andre. Konflikten skyldes imidlertid ikke bare Berlusconis mulige lovbrudd, men er også knyttet til spesielle trekk ved forholdet mellom rett og politikk i Italia.

Italy: The judicial and the political system

In Italy, the judicial system enjoys a more autonomous position than in most other European countries, both towards the legislative and the executive powers. The autonomy was guaranteed in the Constitution of 1948, due to the experiences during fascism. From the beginning of the 1970s a new generation of radical judges started to reveal corruption among politicians, which resulted in an increasing tension between the judicial and a part of the political system. During the Berlusconi governments, investigative judges took Berlusconi himself and many other center-right politicians to court for corruption, abuse of power, etc. on a long range of occasions. Berlusconi and his coalition responded with severe attacks on judges for being «communists», seeking to undermine the government and the electoral will of the people, and restricting the autonomy of the judicial system. The author argues that the conflict between the two systems is due not only the particular characteristics of Italian politics, but must be explained by the particular traits of the judicial system and the strong politicization of parts of the judicial branch as well.

(side 137-147)
av Fredrik W. Thue
SammendragEngelsk sammendrag

Hva er humanioras primære oppgave: å frembringe nyttig kunnskap eller å hjelpe unge mennesker til et rikere liv? Fra 1960-årene fulgte norske humanister samme strategi som sine kolleger i naturvitenskapene: de utnyttet utdannings-eksplosjonen til å styrke seg som forskere istedenfor å utbre sine verdier og kunnskaper i samfunnet. Slik søkte man å etterlikne amerikanernes suksesshistorie i høyere utdanning – men glemte deres liberal arts colleges.

Cultures of Learning

The article discusses the changing «social contract» of the Norwegian humanities in a historical perspective. Up to the 1960s, the humanistic university disciplines formed part of a tightly knit professional circuit of learning in Norwegian society: The primary function of the Faculty of Arts was to educate teachers for the Gymnasium, and the (re-)production of academic scholarship was largely a surplus of this educational task. This largely corresponded to how the German Philosophische Fakultäten operated in the 19th century, while also paralleling to some extent the way in which academic humanistic scholarship related to the liberal arts colleges in the United States. The student boom of the 1960s and the following rapid growth of academic staffs gradually undermined this system. Instead of introducing liberal arts education in Norway to meet the increased demand for higher education among the middle classes, as some scholars and politicians suggested, the academic community and the State unified around another strategy: to professionalize academic research and loosen the bonds between higher and secondary education. Hence, research rather than education and character formation has become the primary justification of academic scholarship. To the humanities, it is argued, this strategy has proved a mixed blessing.

(side 148-155)
av Robert Huseby
SammendragEngelsk sammendrag

I boken Rescuing Justice and Equality presenterer G. A. Cohen en todelt kritikk av John Rawls’ rettferdighetsteori. For det første, hevder Cohen, er ikke Rawls’ teori tilstrekkelig egalitær. For det andre misforstår Rawls selve begrepet rettferdighet. Artikkelen redegjør for begge innvendinger og drøfter forholdet mellom dem.

Egality and Justice

In Rescuing Justice and Equality, G. A. Cohen puts forth two major criticisms of Rawls’ influential theory of justice. First, Cohen argues, Rawls’ theory is insufficiently egalitarian. The difference principle, in particular, allows too much inequality. Secondly, Cohen holds that Rawls minsconstrues the concept of justice itself. On Cohen’s view, justice is ultimately fact-insensitive. What is just does not hang on the contingencies of actual societies and human beings. The (lower-order, fact-sensitive) principles that we actually implement in real societies are rather rules of regulation. Rules of regulation are those rules which best promotes the (higher-order fact-insensitive) ideal of justice (and other worthwhile ideals) in actual societies. Given that Rawls’ principles take into account the contingencies of societies and human beings (including self-serving individual motivation, and ideals such as stability) they are not true principles of justice, but rules of regulation. This article examines the relationship between these two lines of criticisms, and argues that the first criticism (that Rawls’ difference principle allows too much inequality) rests on assumptions (that Rawls’ principles are principles of justice) that the second line of criticism (that they are not) effectively rules out. Further, the article examines how deep the second criticism really cuts.

(side 157-165)
av Håvard Teigen
SammendragEngelsk sammendrag

I 1961 vart Distriktenes Utbyggingsfond (DU) etablert, eit resultat av innsatsen til dei store nasjonale strategane – som også var regionale strategar. Distrikts-politikken har vore under nedbygging etter at DU vart nedlagt i 1992: politikk-området er usynleggjort, løyvingane redusert og kompetansen bygd ned. Innovasjon Norge (IN) har nå overteke ansvaret for politikkområdet. Vi ventar på ny stortingsmelding både om IN og distriktspolitikken. Vil nedbygginga og usynleggjeringa halde fram?

Regional policy over 50 years: The strategists and the dissolution

In this article we examine the background and the process that led to The Regional Development Fund (RDF) in 1961 and we follow the Norwegian regional policy through the 50 ensuing years.From the beginning, the objectives of the RDF were both to strengthen the economic base of business and industry and to increase employment in regions with a low level of economic activity. Erik Brofoss was one of the most influential national strategists from the end of the Second World War right up to the 1970s. After rounds of tough negotiations he finally accepted the position as chairman of the board and he was a dominant figure in this position for a period of 16 years.

Regional policy became an important issue in Norway and other important national strategists followed Brofoss. In 1994 the principal institutions for the implementation of Norwegian industrial policy, including the RDF, were merged into the National Industrial and Regional Development Fund (SND) and the regional-policy field lost both its dominant actor and its strategists.

Fremragende
(side 167)
av Cathrine Holst
(side 168-181)
av Arnved Nedkvitne  
Symposium
(side 182-184)
av Hege Skjeie
(side 185-187)
av Helga Pedersen
(side 187-189)
av Gunn Karin Gjul
(side 189-191)
av Julie M. Brodtkorb
Debatt
(side 216-220)
av Marie Haavik
(side 223-228)
av Heming Gujord
(side 228-232)
av Sindre Bangstad & Arne Johan Vetlesen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon