Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Markedssvikt som begrunnelse for mediestøtten

 jarle.moen@nhh.no

Professor, Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole

  • Side: 242-250
  • Publisert på Idunn: 2011-09-13
  • Publisert: 2011-09-13

Internett har endret markedet for papiraviser og redusert lønnsomheten dramatisk. Pressestøtte vil derfor få stor betydning for framtidens -mediestruktur. Den samlede pressestøtten er på 1,8 milliarder kroner, men har verken vært grundig evaluert eller gjenstand for samfunns-økonomisk analyse. En moderne mediestøtte kan begrunnes i journalistenes rolle som kunnskapsprodusenter. Kort sagt vil markedet tilveiebringe for lite undersøkende journalistikk. Dette kan kompenseres for gjennom støtte til redaksjonelt arbeid, for eksempel i form av skatte-fradrag for redaksjonelle stillinger. Det vil være et mer fleksibelt og treffsikkert tiltak enn dagens momsfritak.

Market failure as a justification for media support

Internet has changed the market for newspapers and reduced their profitability dramatically. Press subsidies will therefore be of great importance for the future structure of the media industry. Total press subsidies in Norway amounts to NOK 1.8 billion, most of which is indirect support in the form of VAT tax exemption. However, the design of the subsidies has never been subject to thorough economic analysis, nor has their effectiveness been evaluated empirically. I argue that media support can be justified by the journalists' role as knowledge producers and has a parallel in subsidies for research and development. In short, a free market will bring about too little journalism, in particular investigative journalism and accountability reporting. This can be compensated for by a subsidy scheme targeted towards editorial work, for example in the form of tax credits for wage costs associated with editorial positions. This will be a more flexible and efficient policy instrument than the current VAT tax exemption scheme.

Keywords: Journalism, Press subsidies, VAT tax exemption, Tax credits
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon