Walid al-Kubaisis og Per Christian Magnus’ film «Frihet, likhet og Det muslimske brorskap» (Agitator Film, 2010) er et symptom på en offentlig debatt om islamisme og islam som de siste årene har sporet av. Mye av det offentlige ordskiftet og mediedekningen før og etter lanseringen av -filmen i november/desember 2010, var preget av misforståelser og over-forenkling. Denne artikkelen gir noen pekepinner på hvordan fenomenet islamisme, i den arabiske verden og i Europa, kan forstås på en faglig -forsvarlig måte.