Med sin ukebladinspirerte innpakning og fokus rettet mot kvinners hverdagslige og personlige problemer, lyktes det feministiske bladet Sirene i å politisere et stort antall norske kvinner på 1970-tallet. Innenfor kvinne-bevegelsen fantes det imidlertid ulike syn på hva det politiske dreide seg om, og for mange var Sirenes politiske profil ikke politisk nok.