Det virker tilslørende når utenriksminister Jonas Gahr Støre hevder at det er harmoni mellom freds- og sikkerhetspolitikk. Norge har egne interesser og må selvfølgelig sikre disse, men en troverdig fredspolitikk krever et avklart etisk fundament.